април 12, 2017

Социално предприятие

Социално предприятие „Заедно на борда“

 

 

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна е създаден през 1996 г. Клубът организира и провежда курсове по морски специалности:

  • Водолазно обучение: по системата на Световната Федерация по Подводна Дейност /CMAS/;
  • Курсове за придобиване на правоспособност “Водач на плавателен съд до 40 БТ”;
  • Детски морски училища.

Членовете на Клуба работят по проекти свързани с:

  • опазване чистотата на морето и крайбрежието;
  • обучение на деца и младежи по спортове;
  • здравословен начин на живот – дейности на открито;
  • съхраняване на подводното биоразнообразие
  • изследване на подводни археологически обекти.

20 % от приходите Клубът отделя за социалната си дейност.

Към Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна е изградено Социално предприятие „Заедно на борда“.

Младежи в неравностойно социално положение от гр. Варна и малките населени места от Северното черноморско крайбрежие имат възможност да бъдат обучени и да придобият правоспособност по две морски специалности -„Водолаз“ и „Водач на плавателен съд до 40 БТ”.

Успешно завършилите курсовете получават международно признати сертификати по двете специалности, които заедно или поотделно са достатъчно основание за започване на работа.

Социално предприятие „Заедно на борда“ се подпомага по Програма „Предприемачество за нестопански организации, инициатива на Български център за нестопанско право, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и  Фондация УниКредит.

Varna,18 Odrin str.

Tel – fax 359 52 306 423, mob. 0889 818 727
e-mail:  seaclub2@gmail.com

www.seafriends.bg