Годишен доклад за 2017 година

ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ЗА ДЕЙНОСТТА ,ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2017 г.   I.Общо представяне СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично Read more about Годишен доклад за 2017 година[…]

Годишен доклад за 2016г.

ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ЗА ДЕЙНОСТТА ,ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ  НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”  ЗА 2016 г.   I.Общо представяне СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично Read more about Годишен доклад за 2016г.[…]

Годишен доклад за 2015 година

ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ЗА ДЕЙНОСТТА ,ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ    НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2015 г.  I.Общо представяне СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние Read more about Годишен доклад за 2015 година[…]

Годишен доклад за 2014 година

ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ  НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2014 г.  I.Общо представяне           СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние отчетите за Read more about Годишен доклад за 2014 година[…]

Годишен доклад за 2013 година

ГОДИШЕН   ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ  НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2013 г. I.Общо представяне           СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние Read more about Годишен доклад за 2013 година[…]

Годишен доклад за 2012 година

ГОДИШЕН   ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ  НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2012 г. I.Общо представяне           СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние отчетите Read more about Годишен доклад за 2012 година[…]

Годишен доклад за 2011 година

ГОДИШЕН   ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ  НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2011 г.  I.Общо представяне През 2011 МК”Приятели на морето” осъществи следните дейности: Проведени  5 водолазни курса във Варна през месеците Юни, Юли, Септември и Октомври. Обучени – 49 човека. Еднократни спускания чрез предварително записване – 23 човека. Read more about Годишен доклад за 2011 година[…]

Годишен доклад за 2010 година

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ НА СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ ЗА 2010г. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ И през 2010 МК“Приятели на морето“ подчини цялата си дейност на своята мисия и цели. Проектите и дейностите, които Клубът осъществи са : „Лятна морска академия 2010“- бяха проведени 4 водолазни курса Read more about Годишен доклад за 2010 година[…]

Годишен доклад за 2009 година

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ НА СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ ЗА 2009г. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ е регистрирано във ВОС с решение по фирмено дело 2238/1996 г. То е ЮЛНЦ. Регистрирано е в обществена полза през 2003 г. под №20030530026 в Read more about Годишен доклад за 2009 година[…]