Проект „Живият свят на Черно море“ 2019г.

          Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект «Живият свят на Черно море». Целта на проекта е чрез атрактивни дейности да се повиши информираността на децата и младежите за морската флора и фауна в Черно море и се възпита и стимулира активна позиция към опазването й. Дейностите Read more about Проект „Живият свят на Черно море“ 2019г.[…]

ПРОЕКТ „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ 2018Г.

През лятото на  2018 г,  МК „Приятели на морето“ – Варна осигури възможност на 20 деца на възраст от 10 до 17 години да осмислят свободното си време по един различен начин.  Те се включиха в „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“  и преминаха през обучение по гмуркане и придобиване на водолазни умения. По-големите от тях, които се справиха с всички предизвикателства, Read more about ПРОЕКТ „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ 2018Г.[…]

Проект “ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ” 2018г.

Пррез месец юли и август 2018г,  МК „Приятели на морето“ – Варна ще проведе  „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ /Възможност за социална интеграция на деца в неравностойно социално положение, чрез атрактивни занимания по морски спортове/ Дейностите по проекта, които ще се осъществят в рамките на 2 месеца /юли и август 2018г./, включват: обучение по гмуркане; начално водолазно обучение. Read more about Проект “ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ” 2018г.[…]

Проект „РАЗЛИЧНО ЛЯТО“ 2017г.

МК ”Приятели на морето” – Варна предлага на млади хора на възраст от 15 до 29 г. нестандартна възможност  за едно „Различно лято”. В рамките на проекта ще преминете през: Обучение на тема „Екстремни занимания”- нестандартни възможности за осмисляне на свободното време и безопасност при практикуването им; Обучение по гмуркане и придобиване на водолазна правоспособност; Read more about Проект „РАЗЛИЧНО ЛЯТО“ 2017г.[…]

Проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ 2017г.

МК „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ /Възможност за социална интеграция на деца в неравностойно социално положение, чрез атрактивни занимания по морски спортове/ Дейностите по проекта, които ще се осъществят в рамките на 5 месеца /май – септември 2017г./, включват: обща морска подготовка; обучение по гмуркане; обучения по ветроходство; Read more about Проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ 2017г.[…]

Социално предприятие „ЗАЕДНО НА БОРДА“.

                               Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна е създаден през 1996 г. Клубът организира и провежда курсове по морски специалности: Водолазно обучение: по системата на Световната Федерация по Подводна Дейност /CMAS/; Курсове за Read more about Социално предприятие „ЗАЕДНО НА БОРДА“.[…]

Проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ“ 2014-2015г.

    Проект   „Морска академия 2014-2015”  на  Морски клуб „Приятели на морето” – Варна „Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014” Тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи” Младежите в неравностойно социално положение /сираци, полусираци, безработни включително и от етническите малцинства/ изпитват трудности при своята интеграция в обществото. Това до голяма Read more about Проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ“ 2014-2015г.[…]

Проект “ ПОД ВОДА“ 2013г.

Проектът „Под вода” на МК ”Приятели на морето” – Варна е от вида Национална младежка инициатива. Подкрепен е по програма „Младежта в действие”. Основната му цел бе да предостави нестандартна възможност за млади хора от област Варна, включително и такива в неравностойно положение, за здравословен начин на живот и осмисляне на свободното време. Дейностите по Read more about Проект “ ПОД ВОДА“ 2013г.[…]

Проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ 2011-2013г.

Основната цел на проекта е да се предостави възможност за социална интеграция на 40 деца с девиантно поведение и в неравностойно социално положение чрез трансформиране на деструктивната агресия в позитивна посредством атрактивни занимания по морски спортове. Предвидените дейности , бяха реализирани  съобразно изготвения график в периода април – септември 2011 г. и включваха: организационна дейност, Read more about Проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ 2011-2013г.[…]