Събития

На 28 октомври, по случай Международния ден на Черно море,  над 160  доброволци, сред които и много деца се включиха  в ежегодното почистване на плаж „Ветеран”.

Основни организатори на инициативата са Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“, Морски клуб „Приятели на морето“- Варна и Туристическо дружество „Родни балкани”. 

Международният ден на Черно море, 31 октомври 2016 г. отбелязва двадесет и първа годишнина от подписването на известния Стратегически план за действие за възстановяване и опазване на Черно море, който очертава рамката на сътрудничеството и поетите ангажименти между черноморските държави по отношение състоянието и бъдещето на Черно море и региона.Въпреки някои признаци на подобрение, много хора и най-вече живеещите по крайбрежието смятат, че е време правителствата да предприемат много сериозни действия за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система – нашето общо Черно море.