Новини

Проектът се осъществи благодарение на съвместната работа на СК „Черно море – Бриз“ в партньорство с Морски клуб Шабла, Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна и Морски клуб Шумен и бе насочен към млади хора на възраст от 15 до 29 г. Основната му цел бе да мотивира, активизира и развие младежите, чрез включването им в занимания по ветроходство, гмуркане и начално водолазно обучение, като средство за откъсване от вредните навици и зависимости. Допълнителен ефект за тях е придобиването на умения и компетентности в сферата на морските професии.

GOPR1968 min

През летните месеци младежи от Варна, Шумен и Шабла имаха възможността да преминат през:

  • Неформални обучения за насърчаване на здравословен начин на живот и практикуване на атрактивни спортове;
  • Обучение и тренировки по ветроходството;
  • Тренировки по гмуркане и начално водолазна обучение. 

G0271785 min

Всеки един от младежите, който прояви трайно желание да остане свързан с морето ще има възможност да продължи своята дейност в един от клубовете.

DSC05884

Успешно преминалите водолазното обучение ще получат международно признати сертификати към Световната федерация по подводна дейност.

G0071726 min