Проекти

МК „Приятели на морето“ – Варна

проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“

От началото на юни до края на месец август 2017 г.  20 деца, на  възраст над 13 години, част от които в неравностойно социално положение преминаха през:

  • обща морска подготовка – месец юни
  • обучение по гмуркане – месец юли
  • обучения по ветроходство – месец юли
  • начално водолазна обучение - месец август

Докато се забавляваха децата научиха нови неща за морето и морските професии, създадоха нови приятелства. Според техните думи – незабравимо лято. На специално тържество всички получиха своите сертификати за преминатите обучения.

"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund“

LOGO VIVACOM

FLAER