Годишни доклади

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2019г. 

 

 otchet prihodi i razhodi 2019 0

otchet prihodi i razhodi 2019 1

otchet prihodi i razhodi 2019 2

otchet prihodi i razhodi 2019 3

otchet prihodi i razhodi 2019 4

otchet prihodi i razhodi 2019 5

otchet prihodi i razhodi 2019 6

otchet prihodi i razhodi 2019 7

otchet prihodi i razhodi 2019 8

 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019г.

 

Shet balans 2019 0

Shet balans 2019 1

Shet balans 2019 2

Shet balans 2019 3