Събития

 

ministerstvo na mladejta i sportabulgarian sailing federation

LOGO CLUB CHERNO MORE BRIZ            Logo Morski Klub 2018

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 67-та ВЕТРОХОДНА РЕГАТА "ТРЕТИ МАРТ"

 КЛАС „ЯЛ 6”

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ, МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. 67 – ма ветроходна регата на „ЯЛ 6 - ТРЕТИ МАРТ",, ще се проведе в гр. Варна, Варненско езеро в акваторията на водната база на СК "Черно море- Бриз" от 2 Март до 5 Март 2023 г

II.

1. Организатори са СК "Черно море-Бриз" Варна, МК "Приятели на морето"

 

III.ЦЕЛИ

1. Посвещава се на годишнината от освобождението на България от Османско владичество.

2. Съхранение традициите на морското дело.

3. Излъчване на екипаж-победител в регата „Ял-6 – ТРЕТИ МАРТ” за 2023 година.

 

IV. КЛАСОВЕ И УЧАСТНИЦИ

1. Регатата ще се проведе на гребно-ветроходни лодки „Ял-6”с рейково и рейково-разрезно ветрилно стъкмяване.

2. До участие се допускат отбори в състав от шест състезатели, без ограничение на пол и възраст, от които в екипажа за всяка гонка могат да участват минимум  5  състезатели  от заявените в приетата заявка за участие.

 

V. ПРОГРАМА

02.03.2023 г.       Посрещане - СК "Черно море-Бриз"

                            14.00-18.00 ч. – Обмер и регистрация

03.03.2023 г.       08:00 – Обмер и регистрация

                            09.00 - Техническа конференция

                            10.00 - Откриване

                            11.00 – Старт на първа гонка за деня

04.03.2023 г.       10.00 – Старт на първа гонка за деня

05.03.2023 г.       10.00 – Старт на първа гонка за деня                                                              16.00 – Закриване

Забележка:        Организаторът си запазва правото за промени в програмата.

 

VI.ПРАВИЛА

1. Регатата ще се ръководи от "Състезателните правила по ветроходство (СПВ)на Международната Федерация по Ветроходство 2021--2024", със следните изменения и допълнения:

-  СПВ 33 няма да се прилага;

-  Ще се прилага СПВ 40.1.  (Лодки, нарушили това правило, ще бъдат протестирани от Регатната комисия, което може да доведе до дисквалификация);

-  СПВ 50 няма да се прилага;

-  СПВ 55.3(а) няма да се прилага;

-  Правило 61.1(а) се допълва с:  „и да се уведоми съдиите на финала за намерението си да протестира”.

2. Наредбата на БФВ за провеждане на национални първенства и регати.

3. Настоящата обява.

4. Състезателните инструкции.

5. Изискванията за класа и модификацията на лодките е:

А.  Корпус - серийно производство .

Б.  Ветрила  - от материя парусина, или дакрон, размери не надхвърлящи посочените в

Приложение 1.

 - Размерите на страните на триъгълните ъглови планки по шкаторините да не надвишава 500 мм

 - Ъгъла на планка А да не бъде по-голям от 75°- Приложение 1.

 - Ъгъла на планка В да не бъде по-голям от 65° - Приложение 1.

В.  Рангоут - дървен, маркиран от организатора.

- Мачта - поставена на лодката да има марка, определяща допустима максимална височина на закрпване на гика = на 810 мм. над банката.

- гик – с марка, ограничаваща разтягането на долната шкаторина до 4410мм.

- рея – с марка,ограничаваща разтягането на горната шкаторина до 4345мм.

Г. Задължително е:

- закрепването на ветрилата към мачтата, гика и реята да става посредством шнуровка. Не се разрешава ползването на улей на рангоута(ликпас)

- горната шкаторина на грота е закрепена към подвижна рейка без пета или друго приспособление, превръщащо я в гафел.

 

VII. РЕКЛАМИРАНЕ

1. Всички лодки са длъжни да носят върху корпуса и ветрилата предоставените им от организатора рекламни материали. Те губят право на класиране в гонката, в която са взели участие не носейки ги.

2. Лодките могат да носят рекламни материали на свои спонсори както следва:

  - върху двата борда на корпуса в задната третина;

  - върху двете страни на грота с размери 400 / 400 мм.

 

VIII. ЗАЯВКИ

1. Предварителни заявки за участие се приемат на: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или тел: +359889818727 до 28.02.2023.

 

IX. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрация за участие се извършва в регатния офис на 02.03.2023 г. от 14.00 до 18.00 ч. и на 03.03.2023г. от 08.00 до 08.45 ч. след извършен обмер.

2. За участие се представят следните документи:

2.1 Заявка за участие по образец Приложение №3 към  Наредба на БФВ.

2.2 Документ за самоличност: Лична карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт, или удостоверение за раждане;.

2.3 Предсъстезателен медицински преглед.

2.4 Застрахователна полица за състезателите на сума  минимум 2000 лв. за всеки състезател, с валидност за времето на състезанието.

Забележка:  Организаторът не осигурява застрахователни агенти.

3. Формуляр-заявка се получава и от регатния офис.

 

X. ОБМЕР

1. Обмер на ветрилата и оглед на лодките се извършва на 02.03.2023 г. от 14.00 до 18.00 ч. и на 03.03.2023 г. от 08.00 до 08.45ч.

 

XI. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

1. Състезателни инструкции се получават в регатния офис, при регистриране за участие.

 

XII. СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

  1. 1. Състезателното разстояние по което ще се плава е триъгълно срещу и по вятъра.

 XIII. КЛАСИРАНЕ

  1. 1. Класирането ще се извършва по Минималната точкова система в съответствие с Приложение А от "Състезателните правила по ветроходство 2021-2024"
  2. 2. Предвижда се провеждането до 7 гонки.
  3. 3. При провеждане на четири и повече гонки най-лошата се изхвърля. При провеждане на три гонки, всички се зачитат за крайното класиране.
  4. 4. Състезанието е валидно при провеждането на най-малко три гонки.

 

XIV. НАГРАДИ

1. На класиралите се екипажи от I до III-то място ще бъдат връчени награди.

2. Екипажите, не взели участие в церемонията по закриване на регатата, няма да бъдат награждавани.

 

XV. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Всеки отбор участва със собствена, или наета материална част, отговаряща на класа и модификацията, както и изискванията в настоящата Обява.

* Материалната част може да пребивава на водната база на СК "Черно море- Бриз" от 01 Март до 6 Март 2023 г.

  1. 2. Разноските за участие са за сметка на отборите.

XVI. ОТГОВОРНОСТ

  1. 1. Всички пълнолетни състезатели участват в регатата доброволно и на собствен риск и отговорност. За непълнолетните участници ще се изисква декларация-съгласие подписана от родителите (настойниците) и преподписана от водача на отбора или шкипера в регатния офис пред съответното длъжностно лице.
  2. 2. Организаторът на регатата, както и всяко физическо, или юридическо лице, свързано с организирането, или провеждането на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване, или смърт на състезател настъпили на брега, или полигона по време на подготовката, или участието в регатата.

31.01.2023 г.     

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел. 0889818727  Дарина Иванова

 

СХЕМА

на състезателния полигон

ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО

shema 2