Услуги

Морски клуб „Приятели на морето“ провежда курсове по следните морски специалности:

Водолазно обучение по системата на CMAS(Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques / Световна федерация по подводна дейност)

Confederation Mondiale Des Activites Subaquatiques – Световна федерация по подводна дейност

 
Водолаз * Scuba Diver *
Една звезда - първо ниво Цена на курса:
Продължителност - една седмица 850 лв.
Цената на курса включва оборудване, въздух, водолазни спускания от борда на лодка, както и издаването на сертификат
 
Водолаз ** Scuba Diver **
Две звезди - второ ниво след преминато първо ниво Цена на курса:
Продължителност - една седмица 850 лв.
Цената на курса включва оборудване, въздух, водолазни спускания от борда на лодка, както и издаването на сертификат
 
Водолаз *** Scuba Diver ***
Три звезди - след преминато второ ниво и доказана практика под вода поне две години Цена на курса:
Продължителност - една седмица 1000 лв.
Цената на курса включва оборудване, въздух, водолазни спускания от борда на лодка, както и издаването на сертификат
 
Двудневно обучение за работа под вода със сух костюм

Цена 200 лв.

При желание за издаване на сертификат, същият се заплаща отделно - 50 лв.

 
Еднократни спускания

по договаряне в зависимост от района на спускане и брой записани

Специално предложение: "Доведи приятел" - отстъпка от цената на курса - 50 лв.

Специални курсове

 
Детски морски училища (летни академии)
- Включват обща морска подготовка, гмуркане и първоначално водолазно обучение
- Заниманията започват при записани минимум 5 деца
Продължителност - 5 дни
Цена на курса:
150 лв.
 
Курсове за придобиване на прaвоспособност “Водач на плавателен съд до 40 БТ”
/в партньорство с „АДС Морски център” ООД/
Продължителност - три месеца
Цена на курса:

* Клубът отделя 20% от обучителните такси за подготовката на безработни млади хора и младежи без родители.