Мисия

Морски клуб “Приятели на морето” – Варна е създаден през Декември 1996 година от приятели и съмишленици, имащи отношение към морската проблематика и професии. Членовете на клуба, които са повече от 40 човека, са по различен начин свързани с морето. Те са водолази (спортни и професионални), подводни фотографи, морски еколози, навигатори, ветроходци и други. Членовете на клуба работят по различни проекти свързани: опазване чистотата на морето и крайбрежието, съхраняване на подводното биоразнообразие, изследване на подводни археологически обекти.

МИСИЯ, ЦЕЛИ И ПРОЕКТИ

МОРСКИ КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” e oрганизация с идеална цел на доброволци и специалисти обединени за популяризиране и развитие на добрите морски традиции, като възпитават младите хора в дух на отговорност и ангажираност към проблемите на околната среда и устойчивото развитие.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРОЕКТИ

  1. Екологично възпитание и образование на младите хора
  2. Придобиване на трайни морски знания, умения и сръчности от младежите
  3. Разработване и реализиране на обществено полезни проекти
  4. Обучения, консултации и експертни услуги в сферата на морското дело

МК„Приятели на морето” – има над 40 члена (сред тях 10жени) на възраст между 14 и 68 години. Общо 12 души са лицензираните водолазни инструктори, които заедно с няколко активисти и всички членове – водолази, ветроходци, навигатори, механици, еколози, подводни фотографи и др., съхранили своя ентусиазъм и любов към подводния свят, развиват сдружението през годините. От създаването му досега то осъществява самостоятелно 18 проекта с външно финансиране и 6 в партньорство с други организации със социална насоченост, както и в сферата на екологията, алтернативните форми на туризъм. Материалната база включва 20 комплекта пълно водолазно оборудване,собствен бус, офис под наем. През годините е използван водолазният катер на ОСО, след това са наемани ветроходните яхти „Искра” и „Казабланка”.

Дейността на клуба има две условни направления –комерсиално и социално. Първото може да обхваща ежегодни платени водолазни услуги – от спускане в басейн или плитки води за забавление през курсове за придобиване на водолазна правоспособност по системата на CMAS и SSI. Ежегодно в тези обучения се включват около 30 души.

Второто направление представлява безплатно обучение на младежи в неравностойно социално положение в различни курсове по специалности „Водолаз” и „Водач на плавателен съд до 40 БТ” в системата на т.нар. „Летни морски академии”. От 2000 до 2012 г. през тези форми на обучение са преминали повече от 250 души. За някои младежи подготовката по специалностите в последствие се превръща в професия за цял живот.

Същата цел от 2000 до края на 2005 г. преследва участието в програма на организацията „Каунтърпарт интернешънъл – България” за създаване на социални предприятия в България. Социалното предприятие на клуба, наречено „Заедно на борда” акумулира средства от платеното обучение по морски специалности. От таксите на всеки четирима „платени” курсисти се заделят средства за по един „безплатен” от групата на социално слабите. Обучението им в общи групи издига самочувствието и на едните, и на другите, изгражда климат на приятелство и съпричастност. За тази си дейност през 2006 г. Морски клуб „Приятели на морето” е класиран на трето място и награден с 1500 лева.

От 2011 -2013 г. клубът реализира още един изключително успешен проект – „Детско морско училище” /иновативна възможност за социална интеграция на непълнолетни с противообществени прояви и деца в неравностойно социално положение, чрез атрактивни занимания по морски спортове/. 40 деца и младежи, попаднали по различни причини в социална изолация, в рамките на три години преминаха през водолазнo обучение и обучение по уиндсърф и ветроходство.

Гордост за клуба е партньорството с Археологическия музей – Каварна, докато негов директор е Асен Салкин. В периода 1998 – 2005 г. подводните археологически проучвания разкриват древното пристанище Бизоне. Десетки антични съдове, извадени от младите водолази намират място в музейната експозиция „Добруджа и морето”.

В областта на екологията няколко проекта на клуба са насочени към популяризиране и опазване на морската флора и фауна. Други проекти целят развитието на алтернативните форми на туризъм – еко-туризъм, спускане до археологически находки, до потънали кораби и др.

От 2006 години МК „Приятели на морето” е основен организатор на най-старата ветроходна регата у нас – „Трети март”,с която ежегодно стартира сезонът, а през 2014 г. за пета поредна година ще бъде съорганизатор на възстановеното първенство по подводно плуване в басейн.

Клубът осъществява партньорство с Войнтех”ЕООД – клон Варна (до закриването му през 2005 г.), Обществения център за околна среда и устойчиво развитие и Фондация „Мейдей”, членува в Черноморската мрежа на НПО, в Българската асоциация по подводна дейност, в Българската асоциация на социалните предприятия и в Туристическо дружество „Родни балкани”. Финансовата подкрепа са оказвали „Новиб” – Холандия, Клуб „Отворено общество” – Варна, Фондация „Реформа в местното самоуправление”– София, Европейската комисия, Обединените холандски фондации за Централна и Източна Европа, Фондация „Реформа в гражданското общество” – София, Фондация „ЕкоОбщност”- София, Институт „Отворено общество” – Софияяи много други частни спонсори.

Клубът има систематизира на информация за историята и подводните археологически проучвания по българското Черноморско крайбрежие, разработени маршрути за алтернативен еко и подводен туризъм по Северното крайбрежие. В разработка са нови проекти за обучение по морски дисциплини на млади хора в неравностойно социално положение. За печат са подготвени две ръководства – за практикуване на морските специалности „Водолаз” и „Водач на плавателен съд до 40 БТ” и за изграждане на инсталации за отглеждане на култивирани миди.

МК „Приятели на морето” има амбицията да се развива устойчиво чрез предлагане на повече собствени услуги, свързани с морето, и по-малка зависимост от външното финансиране, да продължава социално значимата си дейност, опитва се адекватно да реагира на трудностите и предизвикателствата на времето, да се вписва по свой неповторим начин в отстояването на българската морска идея.

УСТАВ НА КЛУБА