Проекти

 
Цели на проекта “Живият свят на Черно море", финансиран по програма Vivacom Регионален грант 
 
Проект “Живият свят на Черно море", финансиран по програма Vivacom Регионален грант
 

Кампания “Искам да съм полезен…..рециклирай ме”

И през тази година Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна ще работи по партньорски проект, свързан с опазването чистотата на плажовете и морето и разделно събиране на отпадъците.

Морски клуб ”Приятели на морето” – Варна приключи работа по проект „Различно лято”.
 
 
Морски клуб ”Приятели на морето” – Варна започва работа по проект „Различно лято”.