Проекти

Кампания “Искам да съм полезен…..рециклирай ме”

И през тази година Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна ще работи по партньорски проект, свързан с опазването чистотата на плажовете и морето и разделно събиране на отпадъците.

Морски клуб ”Приятели на морето” – Варна приключи работа по проект „Различно лято”.
 
 
Морски клуб ”Приятели на морето” – Варна започва работа по проект „Различно лято”.

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по младежка инициатива «Живият свят на Черно море». Целта на инициативата е чрез атрактивни, дейности да се повиши информираността на децата и младежите за морската флора и фауна в Черно море и се възпита и стимулира активна позиция към опазването й.

На 18 юни доброволци и Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна почистиха района на буна Траката.  Макар да изглеждаше по чисто от предходната година отново успяхме да съберем 20 чувала с отпадъци от пластмаса и други.