Проекти

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект «Живият свят на Черно море». Целта на проекта е чрез атрактивни, дейности да се повиши информираността на децата и младежите за морската флора и фауна в Черно море и се възпита и стимулира активна позиция към опазването й.  

През месец юли и август 2018г,  МК „Приятели на морето“ – Варна ще проведе  „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ /Възможност за социална интеграция на деца в неравностойно социално положение, чрез атрактивни занимания по морски спортове/

През 2017 г. МК ”Приятели на морето” – Варна предложи на млади хора на възраст от 15 до 29 г. нестандартна възможност  за едно „Различно лято”.

МК „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект„ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ /Възможност за социална интеграция на деца в неравностойно социално положение, чрез атрактивни занимания по морски спортове/

Основна цел на  проектa е овластяване на уязвими групи чрез създаване на възможност за социална интеграция и професионална реализация. Специфичната цел е изграждане на механизми за самопомощ и взаимодействие с гражданските организации, в частност Морски клуб „Приятели на морето“.