Проекти

Морски клуб „Приятели на морето“ - Варна започна работа по проект „Забавно е, лесно е“ . Проектът е насочен към 30 деца със различни здравословни проблеми на възраст от 10 до 15 г. Главна цел на проекта е чрез използване ресурсите на морето да се проведе рехабилитационна програма за подобряване на здравния им статус и психическото им състояние. Методът, който ще бъде използван е известен като Деептерапия /подводна терапия/ и включва упражнения и плуване под вода по водолазен способ.

В рамките на 5 месеца децата ще се занимават с тренировки по гмуркане, подводно плуване с водолазно оборудване, рехабилитационни упражнения под формата на игри, първоначално в басейн, а след това на море. На всяко дете ще се направи индивидуална програма на база здравословното му състояние.
Рехабилитацията ще провежда от Цветислава Панова – дипломиран рехабилитатор.
Водолазните инструктори на Клуба ще провеждат подводните занимания.
Проектът е финансиран по програма “Call for Europe: В подкрепа на детството” на Фондация УниКредит.
За допълнителна информация:
Дарина Иванова 0889818727
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.