Проекти

СК „Черно море – Бриз“ в партньорство с Морски клуб Шабла, Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна и Морски клуб Шумен, започнаха работа по ПРОЕКТ „ЗДРАВЕТО И МОРЕТО“

Морски клуб „Приятели на морето“ - Варна започна работа по проект „Забавно е, лесно е“ . Проектът е насочен към 30 деца със различни здравословни проблеми на възраст от 10 до 15 г.

 Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна

и през 2021 г. планира дейности по проект „Партньорство за чиста и красива България“, част от програма _МЯСТО България

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна работи по партньорски проект, свързан с опазването чистотата на плажовете и морето и разделно събиране на отпадъците.

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ“ 2019 - 2020“. В рамките на 18 месеца, 50 младежи в неравностойно социално положение / безработни, с ниски доходи, от уязвими групи/  ще получат възможност да преминат през обучение и получат международно признати сертификати по две морски специалности - "Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ".