Проекти

Морски клуб "Приятели на морето" -  Варна започна работа по проект „НАКРАЯ СТИГАМ ДО МОРЕТО“

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна е част от проект „Партньорство за красива и чиста България“ - 2022г.

СК „Черно море – Бриз“ в партньорство с Морски клуб Шабла, Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна и Морски клуб Шумен, започнаха работа по ПРОЕКТ „ЗДРАВЕТО И МОРЕТО“

Морски клуб „Приятели на морето“ - Варна започна работа по проект „Забавно е, лесно е“ . Проектът е насочен към 30 деца със различни здравословни проблеми на възраст от 10 до 15 г.

 Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна

и през 2021 г. планира дейности по проект „Партньорство за чиста и красива България“, част от програма _МЯСТО България