Събития

 ministerstvo na mladejta i sportagerb na BGbulgarian sailing federation

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 63-тата ВЕТРОХОДНА РЕГАТА "ТРЕТИ МАРТ"  ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КЛАС „ЯЛ 6”

I. НАИМЕНОВАНИЕ, МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

63-тата регата "ТРЕТИ МАРТ", Държавно първенство на „ЯЛ 6“, ще се проведе в гр. Варна, Варненско езеро в акваторията на водната база на СК "Черно море- Бриз" от 28 Февруари до 3 Март 2019 г

II. Организатори са Община Варна, СК "Черно море-Бриз"-Варна,  МК "Приятели на морето"-Варна и Българската Федерация по Ветроходство .

III.ЦЕЛИ

1. Посвещава се на годишнината от освобождението на България от Османско владичество.

2. Съхранение традициите на морското дело.

3. Излъчване на екипаж-държавен първенец на „Ял-6” за 2019 година.

IV. КЛАСОВЕ И УЧАСТНИЦИ.

1. Регатата ще се проведе на гребно-ветроходни лодки "Ял-6" с рейково-разделно и рейково-разрезно ветрилно стъкмяване.

2. До участие се допускат отбори в състав от шест състезатели, без ограничение на пол и възраст, от които в екипажа за всяка гонка могат да участват минимум  5  състезатели  от заявените в приетата заявка за участие.

 V. ПРОГРАМА

28.02.2019 г.  Посрещане - СК "Черно море-Бриз"

                        14.00-18.00 ч. – Обмер и регистрация

01.03.2019 г.  08:00 – Обмер и регистрация

                       09.00 - Техническа конференция

                       10.00 - Откриване

                       11.00 – Първи възможен Старт за деня

02.03.2019 г.  10.00 – Първи възможен Старт за деня

03.03.2019 г.  10.00 – Първи възможен Старт за деня                                                                                     

                       15.00 – Закриване

Забележка:   Организаторът си запазва правото за промени в програмата.

VI.ПРАВИЛА.

1. Регатата ще се ръководи от "Състезателните правила по ветроходство (СПВ)на Международната Федерация по Ветроходство ISAF 2017--2020", Наредбата на БФВ за провеждане на национални първенства и регати, настоящата обява и състезателните инструкции.

2. СПВ(ISAF2017-2020)ще бъдат изменени или допълнени както следва:

  - Правило 33-заменя се с нов текст: „Промяна на следващата отсечка от състезателното разстояние няма да бъде извършвана.

  - Правило 40 – Допълва се: „Лодка неспазила това правило се дисквалифицира за гонката.

  - Правило 43 – Няма да се прилага.

  - Правило 50.3(а) – Уточнява се с допълване на текста: ”Не се разрешава ползването на допълнителни средства и приспособления  за кливера при носене ветрилата на „пеперуда”,както и във всеки друг случай.” 

  - Правило 61.1(а) – Допълва се:  „ и да се уведомят съдиите на финала за намерението си да протестира.”

3. Изискванията за класа и модификацията на лодките е :

А.  Корпус - серийно производство .

Б.  Ветрила  - от материя парусина, или дакрон, размери не надхвърлящи посочените в

Приложение 1.

 - Размерите на страните на триъгълните ъглови планки по шкаторините да не надвишава 500 мм

 - Ъгъла на планка А да не бъде по-голям от 75°- Приложение 1.

 - Ъгъла на планка В да не бъде по-голям от 65° - Приложение 1.

В.  Рангоут - дървен, маркиран от организатора.

- Мачта - поставена на лодката да има марка, определяща допустима максимална височина на закрпване на гика = на 810 мм. над банката.

- гик – с марка,ограничаваща разтягането на долната шкаторина до 4410мм.

- рея – с марка,ограничаваща разтягането на горната шкаторина до 4345мм.

Г. Задължително е:

- закрепването на ветрилата към мачтата, гика и реята да става посредством шнуровка. Не се разрешава ползването на улей на рангоута(ликпас)

- горната шкаторина на грота е закрепена към подвижна рейка без пета или друго приспособление,превръщащо я в гафел.

VII. РЕКЛАМИРАНЕ

1. Всички лодки са длъжни да носят върху корпуса и ветрилата предоставените им от организатора рекламни материали. Те губят право на класиране в гонката, в която са взели участие не носейки ги.

2. Лодките могат да носят рекламни материали на свои спонсори както следва:

  - върху двата борда на корпуса в задната третина;

  - върху двете страни на грота с размери 400 / 400 мм.

VIII. ЗАЯВКИ.

1. Предварителни заявки за участие се приемат на адрес: 9000 Варна, ул. "Одрин" 18, Дарина Иванова, или на тел. 052/ 632254, 0887880929, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 IX. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрация за участие се извършва в регатния офис на 28.02.2019 г. от 14.00 до 18.00 ч. и на 01.03.2019г. от 08.00 до 08.45 ч. след извършен обмер.

2. За участие се представят следните документи:

2.1 Заявка за участие по образец Приложение №3 към  Наредба на БФВ.

2.2 За участие в Държавното Първенство на Ял 6 е необходимо картотекирането на всички членове на екипажа.

2.3 Документ за самоличност: Лична карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт, или удостоверение за раждане;.

2.4 Предсъстезателен медицински преглед.

2.5 Застрахователна полица за състезателите на сума  минимум 2000 лв. за всеки състезател, с валидност за времето на състезанието.

Забележка:  Организаторът не осигурява застрахователни агенти.

3. Формуляр-заявка се получава от регатния офис.

X. ОБМЕР

Обмер на ветрилата и оглед на лодките се извършва на 28.02.2019 г. от 14.00 до 18.00 ч. и на 01.03.2019 г. от 08.00 до 08.45ч.

XI. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Състезателни инструкции се получават в регатния офис, при регистриране за участие.

XII. СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

Състезателното разстояние по което ще се плава е триъгълно срещу и по вятъра.

 XIII. КЛАСИРАНЕ.

1. Класирането ще се извършва по Минималната точкова система в съответствие с Приложение А от "Състезателните правила по ветроходство на ISAF 2017-2020"

2. Предвижда се провеждането до 7 гонки.

3. При провеждане на четири и повече гонки най-лошата се изхвърля. При провеждане на три гонки, всички се зачитат за крайното класиране.

4. Състезанието е валидно при провеждането на най-малко три гонки.

XIV. НАГРАДИ

1. На класиралите се екипажи до III-то място ще бъдат връчени награди.

2. Екипажите, не взели участие в церемонията по закриване на регатата, няма да бъдат награждавани.

XV. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Всеки отбор участва със собствена, или наета материална част, отговаряща на класа и модификацията, както и изискванията в настоящата Обява.

* Материалната част може да пребивава на водната база на СК "Черно море- Бриз" от 28 Февруари до 4 март 2019 г.

2. Разноските за участие са за сметка на отборите.

XVI. ОТГОВОРНОСТ

1. Всички пълнолетни състезатели участват в регатата доброволно и на собствен риск и отговорност. За непълнолетните участници ще се изисква декларация-съгласие подписана от родителите (настойниците) и преподписана от водача на отбора или шкипера в регатния офис пред съответното длъжностно лице.

2. Организаторът на регатата, както и всяко физическо, или юридическо лице, свързано с организирането, или провеждането на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване, или смърт на състезател настъпили на брега, или полигона по време на подготовката, или участието в регатата.

27.01.2019 г.   

БФВ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 0887060865
Любена Начева
МК "Приятели на морето"-Варна
0887880929
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дарина Иванова           

 

    1

СХЕМА

на състезателния полигон

ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО

 2