Събития

ministerstvo na mladejta i sportagerb na BGbulgarian sailing federation

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 66-та ВЕТРОХОДНА РЕГАТА "ТРЕТИ МАРТ" ВАЛИДНА ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО В КЛАС „ЯЛ 6”

 

 

 1. I. НАИМЕНОВАНИЕ, МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 2. 1. 66-та регата "ТРЕТИ МАРТ", валидна за Държавно първенство на „ЯЛ 6“, ще се проведе в гр. Варна, Варненско езеро в акваторията на водната база на СК "Черно море- Бриз" от 1 до 3 Март 2022 г
 3. II.
 4. 1. Организатори са Община Варна, СК "Черно море-Бриз"-Варна, МК "Приятели на морето"-Варна и Българската Федерация по Ветроходство .

III.ЦЕЛИ

 1. 1. Посвещава се на годишнината от освобождението на България от Османско владичество.
 2. 2. Съхранение традициите на морското дело.
 3. 3. Излъчване на екипаж-държавен първенец на „Ял-6” за 2022 година.
 1. IV. КЛАСОВЕ И УЧАСТНИЦИ.
 2. 1. Регатата ще се проведе на гребно-ветроходни лодки "Ял-6" с рейково и рейково-разрезно ветрилно стъкмяване.
 3. 2. До участие се допускат отбори в състав от шест състезатели, без ограничение на пол и възраст, от които в екипажа за всяка гонка могат да участват минимум 5 състезатели от заявените в приетата заявка за участие.

 

 1. V. ПРОГРАМА

01.03.2022 г.  08:00 – Обмер и регистрация

                    09.00 - Техническа конференция

                    10.00 - Откриване

                        11.00 – Старт на първа гонка за деня

02.03.2022 г.  10.00 – Старт на първа гонка за деня

03.03.2022 г.  10.00 – Старт на първа гонка за деня                                                                                      

                     15.00 – Закриване

Забележка:   Организаторът си запазва правото за промени в програмата.

 

VI.ПРАВИЛА.

 1. 1. Регатата ще се ръководи от "Състезателните правила по ветроходство (СПВ)на Международната Федерация по Ветроходство 2021--2024", със следните изменения и допълнения:

-     СПВ 33 няма да се прилага;

-     Ще се прилага СПВ 40.1. (Лодки, нарушили това правило, ще бъдат протестирани от Регатната комисия, което може да доведе до дисквалификация);

-     СПВ 50 няма да се прилага;

-     СПВ 55.3(а) няма да се прилага;

-     Правило 61.1(а) се допълва с: „и да се уведоми съдиите на финала за намерението си да протестира”.

 1. 2. Наредбата на БФВ за провеждане на национални първенства и регати.
 2. 3. Настоящата обява.
 3. 4. Състезателните инструкции.
 1. 5. Изискванията за класа и модификацията на лодките е:

А. Корпус - серийно производство .

Б. Ветрила - от материя парусина, или дакрон, размери не надхвърлящи посочените в

Приложение 1.

- Размерите на страните на триъгълните ъглови планки по шкаторините да не надвишава 500 мм

- Ъгъла на планка А да не бъде по-голям от 75°- Приложение 1.

- Ъгъла на планка В да не бъде по-голям от 65° - Приложение 1.

В. Рангоут - дървен, маркиран от организатора.

- Мачта - поставена на лодката да има марка, определяща допустима максимална височина на закрпване на гика = на 810 мм. над банката.

- гик – с марка,ограничаваща разтягането на долната шкаторина до 4410мм.

- рея – с марка,ограничаваща разтягането на горната шкаторина до 4345мм.

Г. Задължително е:

- закрепването на ветрилата към мачтата, гика и реята да става посредством шнуровка. Не се разрешава ползването на улей на рангоута(ликпас)

- горната шкаторина на грота е закрепена към подвижна рейка без пета или друго приспособление,превръщащо я в гафел.

 

VII. РЕКЛАМИРАНЕ

 1. 1. Всички лодки са длъжни да носят върху корпуса и ветрилата предоставените им от организатора рекламни материали. Те губят право на класиране в гонката, в която са взели участие не носейки ги.
 2. 2. Лодките могат да носят рекламни материали на свои спонсори както следва:

- върху двата борда на корпуса в задната третина;

- върху двете страни на грота с размери 400 / 400 мм.

 

VIII. ЗАЯВКИ.

 1. 1. Предварителни заявки за участие се приемат на: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или тел: +359888951022

 

 1. IX. РЕГИСТРАЦИЯ
 2. 1. Регистрация за участие се извършва в регатния офис на 28.02.2022 г. от 14.00 до 18.00 ч. и на 01.03.2022г. от 08.00 до 08.45 ч. след извършен обмер.
 3. 2. За участие се представят следните документи:

2.1 Заявка за участие по образец Приложение №3 към Наредба на БФВ.

2.2 За участие в Държавното Първенство на Ял 6 е необходимо картотекирането на всички членове на екипажа.

2.3 Документ за самоличност: Лична карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт, или удостоверение за раждане;.

2.4 Предсъстезателен медицински преглед.

2.5 Застрахователна полица за състезателите на сума минимум 2000 лв. за всеки състезател, с валидност за времето на състезанието.

2.6 Копие от картотека на състезателите.

2.7 Копие от платена картотека на състезателите.

Забележка: Организаторът не осигурява застрахователни агенти.

 1. 3. Формуляр-заявка се получава от регатния офис.
 1. X. ОБМЕР
 2. 1. Обмер на ветрилата и оглед на лодките се извършва на 28.02.2022 г. от 14.00 до 18.00 ч. и на 01.03.2022 г. от 08.00 до 08.45ч.
 3. XI. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ.
 4. 1. Състезателни инструкции се получават в регатния офис, при регистриране за участие.

 

XII. СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ.

 1. 1. Състезателното разстояние по което ще се плава е триъгълно срещу и по вятъра.

XIII. КЛАСИРАНЕ.

 1. 1. Класирането ще се извършва по Минималната точкова система в съответствие с Приложение А от "Състезателните правила по ветроходство 2021-2024"
 2. 2. Предвижда се провеждането до 7 гонки.
 3. 3. При провеждане на четири и повече гонки най-лошата се изхвърля. При провеждане на три гонки, всички се зачитат за крайното класиране.
 4. 4. Състезанието е валидно при провеждането на най-малко три гонки.
 5. 5. Ще бъдат изготвени две класирания – за 66 -та Регата „Трети март“ и за Държавно първенство в клас Ял 6 за 2022 г..

 

XIV. НАГРАДИ

 1. 1. На класиралите се екипажи до III-то място ще бъдат връчени награди.
 2. 2. Екипажите, не взели участие в церемонията по закриване на регатата, няма да бъдат награждавани.
 1. XV. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
 2. 1. Всеки отбор участва със собствена, или наета материална част, отговаряща на класа и модификацията, както и изискванията в настоящата Обява.

* Материалната част може да пребивава на водната база на СК "Черно море- Бриз" от 27 Февруари до 4 март 2022 г.

 1. 2. Разноските за участие са за сметка на отборите.

XVI. ОТГОВОРНОСТ

 1. 1. Всички пълнолетни състезатели участват в регатата доброволно и на собствен риск и отговорност. За непълнолетните участници ще се изисква декларация-съгласие подписана от родителите (настойниците) и преподписана от водача на отбора или шкипера в регатния офис пред съответното длъжностно лице.
 2. 2. Организаторът на регатата, както и всяко физическо, или юридическо лице, свързано с организирането, или провеждането на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване, или смърт на състезател настъпили на брега, или полигона по време на подготовката, или участието в регатата.

25.01.2022 г.                                                            

БФВ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 0887060865
Любена Начева

 

СХЕМА

на състезателния полигон

ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО

 

shema 2