Галерия

Cart

Регата "Трети Март" 2021г.

Регата „Трети март“ – събитие без отпадъци    

От 28 февруари до 3 март т.г. във Варненското езеро се проведе 65 -то издание на най- старата българска ветроходна регата „Трети март”. Тя по традиция открива ветроходния сезон. Нейни организатори са Спортен клуб „Черно море - Бриз” и Морски клуб „Приятели на морето”- Варна, със съдействието на Българската федерация по ветроходство и финансовата подкрепата на Община Варна. 

В регатата традиционно участват над 20 екипажа от цяла България.

По време на официалното откриване на регатата представихме програмата и нейните цели пред около 250 състезатели, съдии и гости. Извън състезателните гонки, ангажирахме вниманието на участниците към проблема за опазване чистотата на морето. На екипажите в лодките предоставихме брандирани хартиени торбички за събиране на отпадъците. На брега поставихме контейнери за разделно събиране на отпадъците. Доброволци почистваха района и насочваха вниманието на участниците в регатата към намаляване на употребата на прибори и съдове за еднократно ползване, като част от  усилията ни за бряг и море без замърсяване с пластмаса. На видимо място поставихме информационна табела.

Дейността ни е част отпрограма _Място България 2021, като партньор по проект „Партньорство за красива и чиста България“.

По време на състезателните дни достигнахме до около 300 човека. Събрахме разделно около 300 кг. отпадъци, от тях около 200 кг. годни за рециклиране. 

Sunday, 21 March 2021