Галерия

Cart

Проект "Живият свят на Черно море" 2019г

Децата и младежите, включени в  проект «Живият свят на Черно море» вече преминават през обучение по гмуркане и се запознават с обитателите на морето. Работата с определителите, ще им помогне да научат повече за черноморските представители на флората и фауната.

Целта на Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна е, чрез атрактивни дейности да се повиши информираността на децата и младежите за морето ни и да се възпита и стимулира активната позиция към опазването му.

За контакти:

Ел.адрес – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дарина Иванова 0889818727

Wednesday, 12 June 2019