Новини

Черно море е много по-интересно, отколкото повечето хора могат да си представят. То е едно от най-забележителните в света, не само заради това, че е мост между различни култури, а заради уникалните особености, които водите му притежават. Няма да преувеличим, ако наречем Черно море "капсула на времето". То е най-големият воден басейн, чиито водни слоеве не се смесват по между си. Така сероводородът не позволява проникване на кислород по-надолу от 200 метра, което от своя страна запазва потънали предмети почти непокътнати. 

Около 2500 различни вида животни обитават водите му, като повечето от тях са миди, стриди и мекотели, разбира се в него можем да открием красиви дребни риби, морски змии, делфини и дори акули. Повече за морските обитатели на Черно море, може да откриете в определителя по-долу:

Живият свят на Черно Море

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на община Варна.