Новини

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект «Живият свят на Черно море». Целта на проекта е чрез атрактивни, дейности да се повиши информираността на децата и младежите за морската флора и фауна в Черно море и се възпита и стимулира активна позиция към опазването й.  

Във връзка с Международния ден на Черно море – 31 октомври, провеждаме традиционното почистване на плажа „Ветеран“.
Събираме се на 28.10 /неделя/ в 9.50 ч. на ул. „Антим |“ , до музея. Осигурени са транспорт, чували, ръкавици, малко храна и вода.
Всеки, който желае да участва в доброволческата кампания, която всяка година организираме е добре дошъл!