Новини

ПРОЕКТ „ЖИВИЯТ СВЯТ НА ЧЕРНО МОРЕ“

Децата и младежите, включени в  проект «Живият свят на Черно море» вече преминават през обучение по гмуркане и се запознават с обитателите на морето. Работата с определителите, ще им помогне да научат повече за черноморските представители на флората и фауната.

Морски клуб " ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО" - Варна организира курсове за придобиване на водолазна правоспособност през 2019г. 

Стартовите дати на курсовете са: 25 май, 8 юни, 22 юни, 8 юли, 22 юли, 10 август ,24 август ,6 септември. 

 

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ -ВАРНА

 

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект «Живият свят на Черно море». Целта на проекта е чрез атрактивни, дейности да се повиши информираността на децата и младежите за морската флора и фауна в Черно море и се възпита и стимулира активна позиция към опазването й.  

Във връзка с Международния ден на Черно море – 31 октомври, провеждаме традиционното почистване на плажа „Ветеран“.
Събираме се на 28.10 /неделя/ в 9.50 ч. на ул. „Антим |“ , до музея. Осигурени са транспорт, чували, ръкавици, малко храна и вода.
Всеки, който желае да участва в доброволческата кампания, която всяка година организираме е добре дошъл!