Проекти

 Vivacom jiviq sviat
Целта на проекта е чрез атрактивни дейности да се повиши информираността на децата и младежите за морската флора и фауна в Черно море, да се възпита и стимулира активнапозиция към опазването й.
 
Дейностите по проекта ще се реализират в рамките на 7 месеца по Северното българско черноморско крайбрежие - гр. Варна, Каварна, Шабла, с. Тюленово.
 
Проектът е финансиран по програма Vivacom Регионален грант.
проекта “Живият свят на Черно море”