Проекти

Проектът „Под вода” на МК ”Приятели на морето” – Варна е от вида Национална младежка инициатива. Подкрепен е по програма „Младежта в действие”.

Основната му цел бе да предостави нестандартна възможност за млади хора от област Варна, включително и такива в неравностойно положение, за здравословен начин на живот и осмисляне на свободното време. Дейностите по проекта бяха реализирани в рамките на 4 месеца, основно в гр. Варна. Те бяха подготвени и осъществени от 6 млади инструктори и помощник инструктори от клуба. Извън етапите на планиране, оценка и разпространение на резултатите в рамките на проекта бяха реализирани четири модула: „Популяризиране на водолазния спорт“; Семинар на тема „Обезпечаване и сигурност при практикуване на морските спортове“; „Първи стъпки под вода“ – практически модул; Подводно състезание в басейн – практически модул. Основните методи залегнали в реализирането на дейностите бяха практически  занятия, образователни и спортни игри, обмен на добри практики и др. В практическите занятия по проекта бяха привлечени 23 младежи.  В края на дейностите отпечатахме брошури, рекламиращи водолазния спорт. Резултати от проекта са в посока:

  • изграждане на убеден екип от млади хора за популяризиране на интересни възможности за свободното време и здравословен начин на живот, като алтернатива на негативните явления.
  • реален, равен достъп на младежи в неравностойно положение до нестандартни, труднодостъпни занимания.

 Видео