Проекти

 

 Проект "Морска академия 2014-2015" спомогна за интегрирането на младите хора в неравностойно положение, включително и от малцинствата, в икономическия и социален живот на обществото ни, чрез реализация в две търсени и интересни професии. Проектът е естествено продължение на дългогодишната работа на клуба за приобщаване на младите хора към дейности , свързани с морето. В рамките на една година 40 младежи от Варна и малките населени местта в област преминаха през обучения и получиха квалификация "Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ". Този вид квалификация е достатъчно основание за професионална реализация. Тя е е широко приложима и търсена на пазара на труда и дава възможност за последващо повишаване на квалификацията или започване на работа във ВМФ, БМФ и частни морски фирми.