Проекти

През 2017 г. МК ”Приятели на морето” – Варна предложи на млади хора на възраст от 15 до 29 г. нестандартна възможност  за едно „Различно лято”.

В рамките на проекта 20 младежи преминаха през:

  • Обучение на тема „Екстремни занимания”- нестандартни възможности за осмисляне на свободното време и безопасност при практикуването им;
  • Обучение по гмуркане и придобиване на водолазна правоспособност;
  • „Учене чрез дейност”- придобиване на умения за работа в екип, взаимопомощ и поемане на отговорност.

Проектът „Различно лято” се реализира по Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г. към Министерството на младежта и спорта.

logo MMS