Проекти

Iceland Liechtenstein Norway logo

 

МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020

 

Logo Morski Klub 2018 300x300

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ“ 2019 - 2020“. В рамките на 18 месеца, 50 младежи в неравностойно социално положение / безработни, с ниски доходи, от уязвими групи/  ще получат възможност да преминат през обучение и получат международно признати сертификати по две морски специалности - "Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ".

В началото на месец януари ще започне набирането на желаещи да се включат в обученията, заложени в проекта.

За контакти: Дарина Иванова – ръководител проект, тел. 0889818727, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

seafriends 123

Проектът „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020“ се изпълнява от Морски клуб „Приятели на морето“ - Варна с финансова подкрепа в размер на 45 530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел  на проекта е създаване на възможност за социална интеграция и професионална реализация на младежи от уязвими групи чрез придобиване на квалификация по две морски специалности.

 

 BROSHURA 4

BROSHURA 2

BROSHURA 3

BROSHURA 4