Проекти

be active 2

Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна работи по партньорски проект, свързан с опазването чистотата на плажовете и морето и разделно събиране на отпадъците.

 

be active 4

 

be active 3

 

Дейностите се осъществяват в рамките на

проект „Партньорство за чиста и красива България“,

част от програма _МЯСТО България.

 

be active

be active 0